මෙවර මැතිවරණයේදී ඔබේ චන්දය කාටද? මෙතනින් ලකුණු කරන්න
Advertisement:Sanuka Wickramasinghe Profile | Sinhala Mp3 Songs And Dj Remixes Music By Sanuka Wickramasinghe | Contact Sanuka WickramasingheAll  DJs  New Songs  Live Musical 1. Sasara Pura (Wedding Video) - Windy & Sanuka (3.22 MB)
  Artist: Windy & Sanuka
  Added: 2023-01-15 09:58:00

2. Ayyo Saami - Windy Goonatillake (3.16 MB)
  Artist: Windy Goonatillake
  Added: 2022-11-08 08:20:00

3. Awasan Satana - Sanuka Wickramasinghe (3.64 MB)
  Artist: Sanuka Wickramasinghe
  Added: 2020-10-02 14:46:00

4. Dekumkalu Sewanalle - Amal Perera (4.53 MB)
  Artist: Amal Perera
  Added: 2020-06-24 11:30:00

5. Therunado - Sanuka Wickramasinghe (4.54 MB)
  Artist: Sanuka Wickramasinghe
  Added: 2020-06-10 13:30:00

6. Rau Nagee Ahase - Windy Goonatillake (4.12 MB)
  Artist: Windy Goonatillake
  Added: 2020-04-28 18:26:00

7. Oba Dakinnata - Sanuka Wickramasinghe (3.73 MB)
  Artist: Sanuka Wickramasinghe
  Added: 2019-05-19 14:20:00

8. Mihirawa Awa - Sajitha Anthony (3.70 MB)
  Artist: Sajitha Anthony
  Added: 2019-01-23 18:50:00

9. Ciao Malli - Sanuka Wickramasinghe.mp3 (3.76 MB)
  Artist: Sanuka Wickramasinghe
  Added: 15-6-2018 13:43:48
Total 1 Pages and 9 Files


update chrome

Subscribe Us On Youtube:


By Using Our Site, You Must Agree Our Terms and Conditions
Share This Page On:
fb   whatsapp    tw   msg
Share to Linkedin Share to reddit Share to tumblr Share to More

About Us: JayaSriLanka.Net is the best place to download or listen Sri Lankan music online for 100% free. We hope you enjoy our service and stay and find our website valuable. Thank You Very Much For Using This Web Site. You can download and listen sinhala live show songs,new sinhala mp3 songs,dj remixed music and old sinhala songs from this site. 100% pure sri lankan music content. Have a nice day!

Follow Us On:
Facebook   Twitter  You Tube
Home | About Us | Contact Us | Terms of Service | Privacy Policy | Disclaimer | DMCA Policy
© 2010 - 2023 All Rights Reserved JayaSriLanka Network Solutions