මෙවර මැතිවරණයේදී ඔබේ චන්දය කාටද? මෙතනින් ලකුණු කරන්න
Advertisement:Prarthana Jayathilaka Sinhala Mp3 Songs And Dj RemixesAll  DJs  New Songs  Live Musical 


playPlay All Songs By Prarthana Jayathilaka

1. Man Numbage Thawamath - Prarthana Jayathilaka (3.01 MB)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 2022-10-17 10:17:00

2. Sandadiya Uthurana - Prarthana Jayathilaka.mp3 (3.35 MB)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 13-8-2018 17:30:03

3. Paramitha Piru - Prarthana Jayathilaka.mp3 (3.50 MB)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 13-8-2018 17:30:03

4. Kisida Nodutuwa - Nimal Gunasekara n Prarthana Jayathilaka.mp3 (4.33 MB)
  Artist: Nimal Gunasekara n Prarthana Jayathilaka
  Added: 11-8-2018 20:19:39

5. Sihina Kodewwe - Prarthana Jayathilaka.mp3 (3.28 MB)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 10-7-2018 12:12:31

6. Sithe Numba Gana - Prarthana Jayathilaka.mp3 (4.02)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 19-4-2017 14:04:24

7. Werala Man Ima - Prarthana Jayathilaka.mp3 (2.88)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 1-11-2016 22:02:16

8. Mathakaye Sewaneli - Prarthana Jayathilaka.mp3 (3.02)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 16-2-2016 22:51:31

9. Sanda Diya Uthurana - Prarthana Jayathilaka.mp3 (3.08)
  Artist: Prarthana Jayathilaka
  Added: 13-12-2015 21:04:30
Total 1 Pages and 9 Files


update chrome

Subscribe Us On Youtube:


By Using Our Site, You Must Agree Our Terms and Conditions
Share This Page On:
fb   whatsapp    tw   msg
Share to Linkedin Share to reddit Share to tumblr Share to More

About Us: JayaSriLanka.Net is the best place to download or listen Sri Lankan music online for 100% free. We hope you enjoy our service and stay and find our website valuable. Thank You Very Much For Using This Web Site. You can download and listen sinhala live show songs,new sinhala mp3 songs,dj remixed music and old sinhala songs from this site. 100% pure sri lankan music content. Have a nice day!

Follow Us On:
Facebook   Twitter  You Tube
Home | About Us | Contact Us | Terms of Service | Privacy Policy | Disclaimer | DMCA Policy
© 2010 - 2023 All Rights Reserved JayaSriLanka Network Solutions